WOMAN EMIRATES

Hair: Piera Berdicchia

Makeup: Claudia Marchetti

Photo: Prod Antozoulis