CELESTIAL

Foto: Christopher Polack

Capelli: Ernesto Montenovo