HELLO FASHION MAGAZINE

Photo: Iakovos Kalaitzakis

Hair: Marco Testa