HELLO FASHION MAGAZINE

Hair: Marco Testa

Photo: Iakovos Kalaitzakis