SAVOIR FLAIR MAGAZINE

Foto: Prod Antzoulis

Capelli: Kiril Vasilev