HOW TO SPEND IT

Photo: Richard Shiraga

Hair: Alessandro Squarza

Makeup: Miriam Langellotti