TUSH MAGAZINE

Foto: Ali Mahdavi

Trucco: Lloyd Simmonds