VOGUE MEXICO / Natasha Dupeyrón

Photo: Alberto Zanetti

Makeup: Miriam Langellotti