DAZED

Photo: Zac Apo-Tsang

Hair: Ernesto Montenovo