HOW TO SPEND IT

Photo: Gianluca Fontana

Hair: Alessandro Squarza

Makeup: Miriam Langellotti