IO DONNA

Photo: Riccardo Tinelli

Makeup: Miriam Langellotti