IO DONNA

Photo Riccardo Tinelli

Hair Chiara Marinosci

Makeup Erica Vellini