L’OFFICIEL ITALIA

Photo: Rachelle Smith

Hair: Ernesto Montenovo