MONCLER GENIUS 1017 ALYX 9SM / FW 21-22

Photo: Elizaveta Porodina

Hair: Patti Bussa