RED MAGAZINE

Photo: Chiara Romagnoli

Hair: Marco Testa