VANITY FAIR

Photo: Ilaria Boncompagni

Makeup: Seiko Nishigori