VANITY FAIR

Photo Mario Gomez

Makeup Seiko Nishigori