VOGUE ITALIA

Photo: Ekua King

Hair: Ernesto Montenovo